June 4, 2023

Sáng sớm ra sông cần giuộc câu cá ngát gặp toàn cá đù. Sáng sớm nay, 5 giờ dậy, mình ra sông cần giuộc câu cá sông nước mặn
. Con nước sáng sớm ròng tới trưa cạn queo sẽ đi về
. Mồi : tôm lột vỏ
. Câu cá ngát mà toàn cá lù đù ăn, cũng được mớ cá lù đù về muối xã ớt, thêm con lịch củ (cá nhệch)

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

12 thoughts on “Sáng sớm ra sông cần giuộc câu cá ngát gặp toàn cá đù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *