January 26, 2022

6 thoughts on “sai lầm chơi audio bãi bạn nên xem, nên thay gân loa?mua loa đã thay gân hay không

  1. Mình sài loa bãi nhưng gân loa bị nứt nghe tương đối bình thường theo bạn nên thay hay để nghe. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *