December 5, 2022

3 thoughts on “[SÁCH] ĂN ÍT ĐỂ KHỎE – YOSHINORI NAGUMI/Chương 5

  1. Sao kg để thứ tự từ chương 1 tới chương mấy để người theo dõi cho dễ.vô rồi mới biết mình đang nghe chương thứ mấy

  2. mình đã nghe hết quyển sách . Sách có những khía cạnh và cách nhìn mới mẻ , giọng đọc hay , truyền cảm . Cảm ơn bản Audio thiệt hay thiệt có tâm. Mình mong có nhiều bản hay nữa

  3. Trời ơiiii cuối cùng cũng tìm đc 1 channel audio siêu hay, siêu có tâm. Mong bạn vẫn tiếp tục làm thật nhiều audio hay nữa nhé 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *