June 6, 2023

12 thoughts on “Running Man Tập 339 Vietsub Hổ gặp Voi part 2

  1. JK tập này đang có vấn đề về sức khỏe nhưng vì chương trình vẫn phải chơi hết mình. M.n có thấy sau khi dùng lực mà mặt anh tái rồi thấy như bị ốm. Chính nó đấy. Vì 1 người tập gym hơn ăn cơm mà cả chục năm k nhẽ dùng tí sức đã tái mặt. May cho anh Voi là hôm ấy Hổ ốm 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *