June 6, 2023

38 thoughts on “Running Man : Hội Nhây Lên Sóng

  1. Thích ghê luôn á😊hồi đó xem thấy cả 7 người cùng vượt qua thử thách rồi lại chọc nhau cười😊bây giờ giống tr có tốt k😊

  2. bài hát lúc yoo ji suk bắt chước kim jong kook là bài gì vậy mọi người.ngày mở đầu luôn ạ

  3. Bao nhiêu năm rồi. Thực sự nhớ Running man của ngày xưa. Vui vẻ, tự nhiên khách mời nhiệt tình….. Hồi đó xem ko bỏ 1 tập nào luôn h thì chọn từng tập để xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *