June 3, 2023

7 thoughts on “Rùng mình khi đi qua đoạn đường từ THÁC ĐÁ HÀN ra Bùi Chu ngã 3 Trị An

  1. Cảm Ơn bạn đã chia sẻ ,chúc em thành công ,cố lên ,nhưng em đi vẫn có Người chạy xe ngược lại ,còn lúc Chị đi lên Đức Mẹ Tà Pao ,đi đường tắt vào con đường Lâm Đồng Di Linh mấy chục cây số O có bóng người để hỏi thâm ,chỉ có rừng và núi thiên nhiên rất đẹp ,nhưng O dám dừng lại ghi hình chỉ sợ lâm tặc ,vừa đi vừa đọc Kinh Mân Côi xin Đức Mẹ gìn giữ ,vì đi vào trong đó rất lạnh ,vì đi lần đầu chứ cho đi nữa cũng O dám đi ,vì đi xe máy mà hư xe thì chỉ có đói và khát O có ai giúp mình ,Chị cảm Tạ Mẹ vì ngày hôm đó ngòi trên xe máy hơn mười tiếng nha ,thật là một điều kỳ diệu và có cảm giác sợ Mẹ đã giúp con vượt qua ,,,,

  2. cái ngã ba mà đi thẳng về KDL bửu long á chú chú có thể quẹo trái để về nhà máy nước thiện tân đi về hố nai cực gần luôn á chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *