May 29, 2022

Rừng Dừa 7 Mẫu cuối dòng sông Thu Bồn Quảng NamHàng trăm năm nay, người dân Cẩm Thanh (Hội An) – nơi cuối dòng Thu Bồn chuẩn bị ra Cửa Đại, đã biết trồng dừa nước làm lá chắn xanh bảo vệ làng, ngăn sạt lở và hạn chế rủi ro do thiên tai hằng năm mang đến. Vì những lợi ích đó mà cho đến nay, những cánh rừng dừa vẫn tiếp tục được các ban ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ nhân rộng.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *