February 1, 2023

12 thoughts on “Robot Hủy Diệt || Phim Khoa Học Viễn Tưởng 2017 || Phim Thuyết Minh 2

  1. thằng nào lm phim quay kiểu mẹ nó xem ak,quay thì gần quá mức,cảnh đánh nhau thì quay hanh,qua cảnh liên tục,dù t thjx viễn tưởng nhưng quay cho thông minh chút,mấy thăng làm phim đéo não

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *