September 26, 2022

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 33: Bạn đang đầu tư vào đâu?Radio Mana Thuộc Linh – Phần 33: Bạn đang đầu tư vào đâu?

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21
19Các ngươi chớ chứa của-cải ở dưới đất, là nơi có sâu-mối, ten-rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20nhưng phải chứa của-cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu-mối, ten-rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21Vì chưng của-cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

Lời ngỏ:
Trong cuộc sống hiện đại, con người chịu ảnh hưởng nhiều của lối sống chạy theo chủ nghĩa vật chất, không ngừng đầu cơ tích trữ để của cải, tiền bạc phải sinh lợi và ước muốn trở nên giàu có hơn, dư dật hơn, có một tương lai đảm bảo hơn. Vì thế nền kinh tế thị trường ngày nay khá cạnh tranh khi đưa ra nhiều phương án đầu tư sinh lời, đầu tư thông minh… để sinh lãi cũng như đưa ra nhiều phương thức chi tiêu để thỏa mãn sự ham muốn của con người bằng cách cho vay mượn trong việc mua sắm để có cái tốt hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn. Thực tế cho thấy lối sống vật chất thế tục ấy đã ảnh hưởng không ít đến nếp sống của Cơ Đốc nhân, khiến cho nhiều người chạy theo nó, tìm cách đầu tư để làm giàu, hoặc vay mượn để đầu tư vào những sở thích và ham muốn của mình dẫn đến làm việc quá sức, không còn thời gian cho Chúa và nghỉ ngơi cho bản thân. Qua Lời Kinh Thánh hôm nay, chúng ta hãy xem nguồn lực đầu tư của mình đã đặt đúng chỗ hay chưa?

#Dưỡng_linh #Thánh_Kinh_hàng_ngày #Suy_gẫm #Tĩnh_nguyện

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *