June 8, 2023

6 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 26/11/2019, dap loi song nui 26/11/2019

  1. Nguyen nhan Chính là thằng tàu Trung Quốc chung nó đang thao túng đất nước Việt Nam! Trên moi lãnh vực về kinh tế,xã hội,chính trị bi lũng đoạn Đảng CSVN là người TQ ho nắm quân đội &công an để khống chế những ai chống lại họ chúng ta hãy nhìn xa hơn thì mới thấy được ý đồ của họ

  2. Dlsn giong nhu khoi nato da bi chet nao roi chi co may ba gia lai nhay voi nhung tin trom cua cac hang thong tan khac toan la tin cu rit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *