August 16, 2022

8 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 24/09/2019, dap loi song nui 24/09/2019

  1. Vân Khanh và Vân Hà là hai trong những giọng đọc khiến Thính giả hấp đẫn nhứt ! Phải đọc nhanh như hai cô Phát Thanh Viên nầy thì nghe mới hay ! Và nếu điều kiện cho phép, thì chúng tôi yêu cầu Đài ĐLSN hãy đăng lên càng sớm càng tốt Chương trình mỗi ngày. Rất cám ơn Đài đã cho mọi người biết những tin trung thực và hữu ích ! ! !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *