October 27, 2021

4 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 19/09/2019, dap loi song nui 19/09/2019

  1. Chúc đài an khang thịnh vượng nói rất đúng lắm,nhân dân VN khổ cũng gì CS VN,mỗi ngày mở mắt ra thì cuộc đời sống không an toàn những đồ ăn phân bón tàn là nhập khẩu TQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *