November 29, 2021

2 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 18/11/2019, dap loi song nui 18/11/2019

  1. Đi đâu cũng thấy khẩu hiệu SỐNG LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT ,,,,vậy chứ dân nào mà làm đúng hiến pháp và pháp luật thì ĐI TÙ ngay ,,,,,còn tòa án và công an thì không cần biết hiến pháp và pháp luật là gì ,,,,cứ làm theo lịnh thằng TÌNH BÁO HOA NAM TÔ LÂM là được lãnh tiền rồi mua nhà xe ăn nhậu chơi đĩ thoãi mái ,,,,,

  2. Chắc chẳng mấy ai không biết hệ thống tòa án ở Việt nam hiện nay THỰC CHẤT LÀ MỘT SÂN KHẤU HÀI… KHÔNG CHUYÊN , DO NHỮNG " DIỄN VIÊN " TỒI THỦ VAI , khi dự một phiên tòa có " yếu tố chính trị " chúng ta sẽ nhận thấy TỪ CHÁNH ÁN ĐẾN VIỆN KIỂM SÁT , ĐỀU LÀ NHỮNG CON RỐI CÓ GẮN CHÍP ĐỐI THOẠI , luật sư bào chữa CHỈ CÓ MẶT CHO CÓ CÁI… " KHÔNG KHÍ " …dân chủ , CHỨ KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI TÁC ĐỘNG CỤ THỂ ĐẾN KẾT QUẢ XÉT XỬ !
    ngoài ra , chính quyền băng đảng cướp sạch ( cs ) còn " chơi chiêu " QUI CHỤP TỘI DANH " TRỐN THUẾ " với đối tượng chính trị mà nếu bắt có thể gây tiếng vang bất lợi cho " bộ mặt " giới cầm quyền !
    Chiêu trò cũ nên không " qua mặt " được ai !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *