October 16, 2021

6 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 16/11/2019, dap loi song nui 16/11/2019

  1. Bọn CS là như vậy nó hút máu nhân loại nó cướp bóc của dân nó ăn tắt cả ăn luôn băng vệ sinh thật kinh tởm?!?!?!!?!!?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *