May 13, 2021

One thought on “Radio Đáp Lời Sông Núi 15/09/2019, dap loi song nui 15/09/2019

  1. bạn bè gét nhất la bị phản bội ,tổ quốc cug get nhat nhug ke phản bội ,khổ nhat la noi dc tieng viet nhớ que huong ma kg cho nhap canh,vì ai nge lủ chúg mày ai nge hả lủ phản bội tổ quốc.nge ngứa đít đi ỉa đi .đất nuoc viet nam giờ la có vai trò chíh cua lien hợp quoc mày mù à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *