June 24, 2021

4 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 11/11/2019, dap loi song nui 11/11/2019

  1. Nói đúng chứ độc đảng độc tài thì nó cứ càng ngày càng soạn ra nhiều luật lấy tiền của người dân lao động mà không ai dám lên tiếng hay phản đối gì được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *