June 4, 2023

One thought on “Radio Đáp Lời Sông Núi 07/09/2019, dap loi song nui 07/09/2019

  1. Tôi mệt quá bọn cộng sản chó đẻ với bọn cộng sản tàu cộng tụi nó cứ dần lâu dần tới đóng kịch với nhau đừng tin những gì tụi cộng sản noi mà hãy nhìn kỹ những gì tụi cộng sản làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *