December 5, 2020

9 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 05/09/2019, dap loi song nui 05/09/2019

  1. Giam doc dai nay DLSN thich mon the thao bong chuyen qua ha, dac biet lan nay choi bong chuyen, co nhieu co mau cs treo xung quanh !

  2. Ngày nay Việt Nam không có tình người thì làm sao chống giặc. .
    Con tố cha. Vợ đánh chồng. Anh em phân tán .. láng giềng ngoảnh mặt….
    Thế là hết…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *