March 24, 2023

Quỷ thủ thần y: Minh Vương phúc hắc cuồng phi Tập 1 Truyện Ngôn Tình Xuyên Không Y ThuậtNàng, 21 thế giới lừng lẫy nổi danh thánh thủ thần y, một đôi diệu thủ chủ sinh tử, dám cùng diêm hoàng đoạt mạng người. Không hiểu xuyên qua, thế nhưng thành Tiêu gia thu dưỡng phế vật thất tiểu thư, cẩu ngại miêu ghét heo phỉ nhổ, là cái sinh vật là có thể hướng nàng trên đầu dẫm hai chân. Ta bổn nhẹ…
Là ngày, không trung một mảnh trán tình, vạn dặm không mây, mặt trời rực rỡ chiếu khắp.
Một tòa khí thế to lớn cẩm thạch trắng đại điện phía trước, rộn ràng nhốn nháo mà vây đầy chí học chi tử. Mà ở nhóm người này người bên trong, chỉ có một đậu khấu nữ tử cô đơn kiết lập, độc chiếm một góc, buồn không hé răng, bên người lại là đối này đậu khấu nữ tử chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nói thầm.
“Đây là trong truyền thuyết vị kia Tiêu gia thất tiểu thư?”
“Đúng vậy, Tu Linh phế thể, thật sự là lãng phí Tiêu gia thất tiểu thư tốt như vậy gia thế. Nếu ta là Tiêu gia hài tử, ta đây linh thể đã sớm……”
“Sách, liền loại người này, cũng dám tới khảo Thần Nông Bách Thảo học viện, nàng không phải là trông cậy vào Tiêu gia cho nàng đi cửa sau đi?”

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

13 thoughts on “Quỷ thủ thần y: Minh Vương phúc hắc cuồng phi Tập 1 Truyện Ngôn Tình Xuyên Không Y Thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *