May 23, 2022

Quỹ tiền tệ quốc tế là gì?#trithucnhanloai #hoatdongnhuthenao
Nền kinh tế tăng trưởng và thị trường tài chính ổn định sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn. Các chính sách kinh tế ảnh hưởng đến mọi người từ giá cả của những cửa hàng tạp hóa, đến giáo dục, việc làm và triển vọng cho tương lai.

Hãy cùng tìm hiểu quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là gì? Mục tiêu của quỹ tiền tệ quốc tế ra sao? Và Quỹ tiền tệ quốc tế thực hiện mục tiêu của họ như thế nào?

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Giám đốc sản xuất: Tony Trần
Đạo diễn: Peter Nguyễn
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Hoàn thiện phim và âm thanh: Nguyễn Dũng
Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *