December 4, 2022

4 thoughts on “Quạt điều hòa làm mát không khí Kangaroo KG50F68 | Công Nghệ Quanh Ta

  1. Có ai đang xài cho mình biết, sao két nước đổ đầy 8lit thì máy bơm nó bơm lên, còn khoảng 3lit là nó ngưng bom dậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *