March 23, 2023

Quản lí tài chính cá nhân | Sử dụng app Money Lover | Hết đau đầu vì tiền #Nhacuacao☀️ Nhảy nhanh đến phần bạn quan tâm nhất nhé:

1:33 – Xác định mục tiêu
2:25 – Hiểu về nguồn thu
3:10 – 4 loại nguồn chi
5:25 – Lập ngân sách cho 4 nguồn chi
6:50 – App Money Lover
12:59 – Bonus thêm một vài tips
_______________________________________________________________________
☀️ Mình có mặt ở:

INSTAGRAM ⇢
FB ⇢

_______________________________________________________________________
☀️ Mình đã nhắc đến:

App hỗ trợ quản lí tài chính Money Lover [Hiện đã có trên iOS và Android]
iOS –
Android –

_______________________________________________________________________
☀️ Hãy liên lạc với mình:
Nếu các bạn có nhu cầu về công việc muốn hợp tác cùng mình, xin hãy gửi email đến trangiakhang102@gmail.com.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

One thought on “Quản lí tài chính cá nhân | Sử dụng app Money Lover | Hết đau đầu vì tiền #Nhacuacao

  1. mình từng dùng app này một thời gian nhưng mà ko theo được lười vãiii nhưng mà bây giờ sẽ quyết tâm lại hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *