April 2, 2023

10 thoughts on “PUBG Mobile | Hướng dẫn nghiêng đầu + bắn trong 0,1s | Việt Sát thủ

  1. 5 ngón skill cực khó vừa sấy vừa ngiêng người đảo qua lại đồng thời di chuyển ghìm tâm né đạn đây.11 sấy trực diện 50 win kẻ địch nếu cứ ngắm và bắn😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *