March 23, 2023

34 thoughts on “PUBG Mobile | Cùng Người Lạ Xuống Núi Với Khinh Công Tuyệt Đỉnh Có 102

  1. Đậu xanh . Đang hi hửng học hỏi pha xuống núi để làm theo cách của thánh . Ghi vào nhớ vào óc uống nước tăng lực máu đầy full . Lắc úp mặt vào vách đá .. và giật mình phọt cả rắm . ☠️

  2. Haha em chết 1 lầm ở đó giờ kinh luôn. Trận sau lấy ngắm nghiên cứu lối xuống và team lại mất 2 đứa😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *