October 28, 2021

15 thoughts on “Play game Beach Head 2002 | Tải và chơi game Bắn xe tăng 2002 trên máy tính

  1. Hồi đó chơi sợ nhất là hết đạn
    Trò này ko có chức năng nạp đạn nên hết đạn là chỉ ngồi chờ cho bị bắn chết thôi

  2. Mấy cái xe chở lính kia thì đợi nó mở cửa rồi mới bắn cho bọn lính bị cháy nhìn hài lắm, nhớ hồi 2008 hay gì đó chơi cười đau ruột

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *