June 1, 2023

Phượt ! Thác Nước Đẹp Nhất Miền Bắc Háng Tề Chơ ( Đề Chơ ) !Nằm về phía Bắc dãy Tà Xùa. Thác Đề Chơ hùng vĩ như một siêu phẩm chốn đại ngàn. Thực sự xứng danh đệ nhất thác thuộc Tứ Đại Tử Địa Tây Yên Bái.

Bài hát : #Mumbai Power (feat. Beam)
Nghệ sĩ : #Skrillex

Người cấp phép cho YouTube: WMG (thay mặt cho OWSLA)

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

One thought on “Phượt ! Thác Nước Đẹp Nhất Miền Bắc Háng Tề Chơ ( Đề Chơ ) !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *