December 1, 2022

Phượt thác Mai, Định Quán, Đồng Nai full clip – 12-13/10/2019Chuyến đi ghép với team khác trên Phượt luôn miền Nam. Thác Mai mùa mưa nước nhiều và mát. Thác ko có phần đổ tầng cao hùng vĩ nhưng lưu lượng nước rất mạnh. Tắm ở trong mấy vũng đá thì mát và an toàn. Đi có thể mang cần câu hoặc bẫy cá thì đặt, có thể kiếm được cá ngon trong các vũng khe.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *