Phương án nào giúp Hà Nội hồi sinh sông Tô Lịch?VTC Now | Khi mà công nghệ Nhật Bản chưa chắc chắn sẽ làm sạch nước sông Tô Lịch thì giải pháp nào để hồi sinh một con sông chết giữa thủ đô Hà Nội?

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

5 Comments

  1. Hanh Van 03/12/2019
  2. Phat Tuan 03/12/2019
  3. Tí Vlog 03/12/2019
  4. Hai Lúa Family 03/12/2019
  5. Vinh Tran 03/12/2019

Leave a Reply