February 1, 2023

8 thoughts on “Photoshop Tutorial: Tạo hiệu ứng chữ đẹp đơn giản

  1. Cảm on bạn. Video rất hứu ích. Cho mình hỏi là mình chỉ muốn chữ đó có viền màu khác thôi thì vào phần nào? Cảm ơn bạn

  2. Bạn có thể giúp mình làm cái logo như logo Youtube của bạn dc không mình làm hoài mà không dc.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *