November 29, 2022

Phim tài liệu: Âm vang sông ĐàBộ phim ca ngợi sự hy sinh cao cả của những người làm thủy điện Việt Nam cùng sự đóng góp của họ trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Với lòng biết ơn sâu sắc với những cán bộ, kỹ sư và những người thợ của tổng công ty sông Đà- một thương hiệu lớn của đất nước.
Thủy điện Hòa Bình một dấu son trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Một bản hùng ca của đất nước!

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

9 thoughts on “Phim tài liệu: Âm vang sông Đà

  1. Ngoài xây dựng thủy điện những người thợ của tổng công ty sông Đà còn tham gia những công trình lớn của đất nước như lăng Bác, sân vận động Mỹ Đình, khu đô thị Mỹ Đình, nhà thi đấu Thiên Sơn Đà Nẵng…

  2. Xem phim khiến ta nhớ và biết ơn những sự cống hiến, hy sinh của những người thợ sông Đà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *