June 6, 2023

Phim Ngắn: Đừng Hát Bắc Kim Thang Vào Lúc 12 Giờ Đêm – Bí Mật Kinh Dị Ẩn Trong Bài Hát Bắc Kim ThangNội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Vô tình phát hiện 1 bí mật kinh dị trong bài hát Bắc Kim Thang..Ghosthub đã liều mình chơi nghi thức này, Hậu quả thật khó lường, dù đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ… Chỉ Khuyên các bạn rằng, Đừng Hát Bắc Kim Thang Vào Lúc 12 Giờ Đêm…

#bắckimthangkinhdị #ghosthub #nghithức

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

37 thoughts on “Phim Ngắn: Đừng Hát Bắc Kim Thang Vào Lúc 12 Giờ Đêm – Bí Mật Kinh Dị Ẩn Trong Bài Hát Bắc Kim Thang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *