May 20, 2022

30 thoughts on “PHIM HOẠT HÌNH NÀNG TIÊN CÁ ARIEL I PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT I PRINCESS CHANEL

  1. đây là bản gốc về câu chuyện cổ tích nàng tiên cá. còn bản nàng tiên cá ariel cải biên rồi

  2. Coi phim bản disney từ lớp 1 mà tới lớp 12 mình mới biết có phiên bản này.
    Nói chung là bản này hay đó

  3. 20 tuổi vẫn thích coi phim hoạt hình chứ phim tình cảm Hàn Quốc Trung Quốc không thể tiếp nhận nổi

  4. 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *