March 26, 2023

26 thoughts on “Phân tích tương quan-Cách chạy phân tích tương quan trong SPSS

 1. ad ơi cho em hỏi, nếu như hệ số sig của biến độc lập vs biến phụ thuộc lớn hơn 0.05 thì khi chạy hồi quy mình có loại biến đó ra không ạ! Em cảm ơn ạ

 2. e đang làm khoá luận tốt nghiệp ạ. có 3bảng cần tính p ạ. e gửi mai. mn giúp e với được k ạ

 3. mình hay nghe câu "có ý nghĩa thống kê", nhóm vui lòng giải thích nghĩa của câu này giúp mình, cám ơn các bạn!

 4. Anh ơi cho em hỏi. Trong một nghiên cứu nhất định chỉ có một biến phụ thuộc đúng không anh nhưng biến độc lập thì có thể có nhiều đúng không anh?

 5. cho em hỏi khi phân tích hồi quy tương quan đa biến như sau có chấp nhận được ko ạ?
  Model Summaryb
  Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
  1 .671a .451 .430 .61889
  a Predictors: (Constant), GC, HA, STC, CSVC, PTHH, PO, SCT, KNDU, NLPV
  b Dependent Variable: SHL

 6. admin ơi, mình mới gửi mail cho nhóm, nhóm có thể trả lời cho mình sớm không ạ, mình đang rất cần. Email tên Huong.Dinh2805@gmail.com. Cảm ơn admin nhiều ạ

 7. Mình có gửi mail nhờ nhóm giúp mình trong phần chạy mô hình hồi quy tương quan và hồi quy bội, có gì bạn xem và trả lời giùm mình với nha. Mình cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *