May 26, 2022

2 thoughts on “Phân tích mạch ac det điều hòa panasonic , nguyên nhân máy không mở được nguồn

  1. Cảm ơn e đã cs. a không hiểu sao cùng là 1 mạch để phát hiện điểm 0 của điện lưới mà lại có nhiều kiểu dạng mạch acdec như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *