May 17, 2022

Phân quyền Folder trên Windows Server 2012 R2Phan quyen file
– May chu DC : 192.168.1.1 quan ly User, tao 2 OU HC,KT va user cho 2 OU nay.
– May chua du lieu SVR : 192.168.1.2 Tao folder DATA
– May nguoi dung RRAS : 192.168.1.3 may phong ke toan
– May nguoi dung win7 : 192.168.1.12 may phong hanh chinh
—- Tat ca cac may off Firewall
– Tren may SVR tao ra folder DATA chua 2 folder : HC,KT. Share forder tat ca nhan vien deu
co quyen truy cap.
+ Trong folder HC : Tao 2 folder Bao cao hc, Public hc.
+ Trong folder KT : Tao 2 folder Bao cao kt, Public kt.
+ Nhan vien cua phong ban nao thi chi duoc phep vao folder cua phong ban do, folder bao cao
chi duoc quyen xem, folder Public duoc quyen full.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

7 thoughts on “Phân quyền Folder trên Windows Server 2012 R2

  1. cho mình hỏi với ạ! ở phút thứ 13:12 phần from this location của mình k hiện ra domain của máy DC. bạn có cách nào giúp mình đc không ạ! mình cám ơn

  2. anh cho em hỏi là sau khi em làm xong, thì khi mỗi lần đăng nhập vào máy tính của mình ( " máy chủ chứa folder chia sẻ ") thì có quá nhiều user,. có cách nào khắc phục không anh. : tức là không hiện mấy user vớ vẩn kia

  3. Mình muốn phân quyền cho user chỉ được phép đọc ghi nhưng không có quyền COPY. mình đã cài CA nhưng không biết cấu hình như thế nào đễ phân quyền như mình mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *