January 25, 2022

10 thoughts on “Phần mềm hoán vị đề trắc nghiệm miễn phí không cài đặt

  1. sau khi làm như hướng dẫn
    em mở file lên thì nó ko chạy
    hiện ra lỗi j ấy rồi nó hỏi có muốn repair file ko
    mong anh nghĩ cách khắc phục
    máy em sử dụng 2010

  2. tại sao khi tạo đề hoán vị nó luôn hiện "không tìm thấy file gốc" vậy ak? phải làm sao để nó tạo được đề thế ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *