March 24, 2023

6 thoughts on “Phần mềm chấm bài kiểm tra trắc nghiệm

  1. cho mình hỏi nếu thí sinh khoanh sai đáp án và sửa lại đáp án đúng nhưng liệu có chấm sai luôn câu đó ko sợ nó hiểu chọn 2 câu cùng lúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *