October 16, 2021

Phần 2: Hậu quả tai hại của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt NamDiễn đàn tự do với XNV Lê Hoàng Hà và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Phần 1:

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *