October 3, 2022

4 thoughts on “PCT phường Phú Lương, quận Hà Đông, HN bị tố cáo

  1. Chỉ là pct phường mà đã tác oai tác quái như vậy ko biết sau này leo lên các vị trí cao hơn sẽ bố láo như nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *