April 15, 2021

Nước sông Sài Gòn-Đồng Nai bị ô nhiễm không kiểm soát đượcNước sông Sài Gòn-Đồng Nai bị ô nhiễm không kiểm soát được

Published on Oct 26, 2019
Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh gần đây thừa nhận chất lượng nguồn nước thô của thành phố đang bị ô nhiễm do được khai thác từ hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai, nhưng thành phố không thể kiểm soát được. Điều đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố đầu tàu kinh tế trong cả nước.

Source : RFA Tiếng Việt

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *