November 30, 2022

Nước sạch trở lại, vẫn phải xét nghiệm mẫu nước sông ĐàVTC Now | Sau khi nguồn nước cung cấp từ nhà máy nước sạch sông Đà đi vào ổn định, TP Hà Nội tiếp tục tiến hành kiểm tra, xét nghiệm mẫu nước thu được từ các chung cư bị ảnh hưởng để tiếp tục nghiên cứu.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *