December 2, 2022

Nước sạch sông Đà được cấp trở lại, người dân có thể dùng ăn uống?Nước sạch sông Đà được cấp trở lại, người dân có thể dùng ăn uống?
UBND các quận, huyện có sử dụng nguồn nước của nhà máy nước sạch sông đà sẽ giao cho sở y tế tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm để công bố công khai hàng ngày cho người dân được biết

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *