September 24, 2021

6 thoughts on “Núi Cậu 2019 P2

  1. Hoa duyen. Gap go. Buoi nay. Ngoi nghe cau phap. Tham nhuan trong ly tri. Vui mung khoe tam. Vui di ta hay vui di. Ran tu tam tinh. Suong vui ca nha. A di da phat. Mo phat. Chuc cau hoang thanh nhieu suc khoe.

  2. Sao ko có thấy gì mới mẻ hết vậy ta sao tất cả có một số vẩn u mê, đây chín là những bản bài ca ko phải là chơn điển đâu nhé nếu ai có phần điển thì ngó xuyên biển nhìn thấu hết tất cả có thể biết mh370 máy bay một số việc thiện cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *