January 16, 2022

47 thoughts on “nữ sinh Nhật Bản nhảy theo nhạc hoạt hình dễ thương.

  1. Cứ nhận xét về đồng phục đẹp đẹp thì đẹp thật Nhưng mà nhảy hơi khùng chút mọi người không thấy gì sao quá khùng chứ nữa

  2. Nước mk ngày càng xấu đi còn nc ngta càng giàu và đẹp hơn,. nói ngoài ấy thì đang phát triển trong thì xấu đi vì nhân cách và nhận thức của mỗi con ng ngày càng tệ hơn

  3. Dong phuc o ben nhật bản đep wa con o mik thi lai xau ma phong canh o nhật bản cung dep nua con o mik xau wa phai chi mik dc wa nhật bản song thi tot bt may

  4. Muon den nhat ban ge
    Hoc o ben minh thi k muon hoc muon hoc ben nhat ban ge
    Ben do co tuyet roi hoa ah dao clb nua …ben minh deo co j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *