January 27, 2023

26 thoughts on “Nonstop DJ – Nhạc Sàn Cực Mạnh Bass 7000000000W Đánh Rung Nhà, Rung Chuyển Trời Đất

  1. Bass căng quá đặt cái loa của Ý trước cửa hàng đánh rung nhà hàng xóm luôn khách vô qua trời thank ad ai thích cho 1 like nào

  2. 🤣 nhạc im thật mở lên cái rung nhà luôn cái gì cũng từ từ thôi vừa nghe nhà vừa rung loa cũng rung theo

  3. Sao bảo bass 7000000000 mà chả nghe thấy tý tẹo nào thế A văn d ơi toàn âm cao nghe như vải bị xé ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *