Nông thôn nơi người già CÔ ĐƠN | An toàn sống | ANTVANTV | Ruộng đồng bỏ không, làng nghề mai một. Nông thôn vắng bóng những người trẻ – những nhân tố có thừa sức trẻ, nhiệt huyết và sự sáng tạo…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sylvaniachristian.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply