June 2, 2023

41 thoughts on “Nightcore】Điều Anh Biết -Nôbita

  1. Nô là ng nhát nhưng khi đụng chuyện mới bit Nô ko phải dạng vừa nó phải nằm ở tầm chất 😎

  2. Kênh ad giống kênh có một người em yêu quá
    À
    Giống kênh học vui vẻ thì hơn
    Hihihi
    Thôi dù sao cũng chúc ad vì đã được 2000 sub trở lên rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *