September 26, 2020

Những nền tàng của nền kinh tế thị trường – Khoá học mùa hè VEPR – FNFKhoá học mùa hè VEPR – FNF
Những nền tàng của nền kinh tế thị trường
Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom hợp tác cùng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức sự kiện.
Bến Tre, 30.08.2018
——————————————————————————————————————–
Summer school VEPR – FNF
The foundations of market economy
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF Vietnam) cooperated with Vietnam Institute of Economic and Policy Research to hold the event.
Ben Tre, 30.08.2018

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *