August 11, 2022

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt | VTC14VTC14 |Nhiều tháng qua, hạn hán kéo dài, thủy điện chặn dòng khiến lượng nước xả về hạ du không đủ đẩy mặn ở sông Cầu Đỏ dẫn tới tình trạng khô cạn, thiếu nước sinh hoạt tại tp Đà Nẵng và người dân chỉ còn trông chờ vào nguồn nước mưa.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *