March 23, 2023

24 thoughts on “Những Câu Đố Hại Não – Đố vui thông minh hài hước

  1. cau 1 mat troi cau 2 hat mua cau3 cau vong c4 con Sông c5 trai dua c6đau bep 7 cay cao

    8 Co tuong 9 mai toc 10 đanh rang

  2. Câu 1: mặt trời : Câu 2 : hạt mưa : Câu 3: cầu vòng : Câu 4 : con sông
    Câu 5 : trái dừa : Câu 6 : đầu bếp : Câu 7 : cây cao : câu 8 : cờ tướng
    Câu 9 : mái tóc : Câu 10 : đánh răng !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *